18/04/2024

จังหวัดสระบุรี/จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี 2 เมษายน 2567

จังหวัดสระบุรี/จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกุมารี 2 เมษายน 2567

นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ วัดหนองพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไป ต่างน้อมจิตตั้งมั่นร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และจะสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป