21/04/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จิตอาสาและทุกภาคส่วน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จิตอาสาและทุกภาคส่วน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน2567 ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา
ที่บริเวณหอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสัญญา เพชรเศษนายอำเภอแม่สอด นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผบ.ตชด. 346 จิตอาสา ทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียน และตรวจกรุ๊ปเลือด ก่อนเข้าคิวบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน2567 ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา ซึ่งทางอำเภอแม่สอด คณะกรรมการกิ่งกาชาด และเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด เปิดรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด เปิดรับบริจาคโลหิตพร้อมทั้งดวงตาและอวัยวะ ทางนายอำเภอแม่สอดและนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมทั้ง คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ได้เดินทางมาให้กำลังใจและถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของประชาชน ในการบริจาคโลหิต ซึ่งมีประชาชนต่างให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ทางงานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลแม่สอด จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลแม่สอดต่อไป ////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป