15/04/2024

นราธิวาส-จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

นราธิวาส-จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

 

วันนี้ (2 เม.ย. 67) เวลา 09.45 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายฉัตรชัย อุสาหะ นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายความเคารพฯ หลังจากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ อย่างใหญ่หลวง ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ มาแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จวบจนรัชกาลปัจจุบัน

จังหวัดนราธิวาส น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป