18/04/2024

(สุรินทร์) เปิดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

(สุรินทร์) เปิดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

 


วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การนำโดย นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายทวีศักดิ์ บัวพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 นี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป