21/04/2024

กาฬสินธุ์-กรมโยธาปลดทุกข์ถนน 7 ชั่วโคตรยกเลิกโครงการขาใหญ่ 148 ล้าน เล็งเชือดอีก 9 งบกว่า 500 ล้าน

กาฬสินธุ์-กรมโยธาปลดทุกข์ถนน 7 ชั่วโคตรยกเลิกโครงการขาใหญ่ 148 ล้าน เล็งเชือดอีก 9 งบกว่า 500 ล้าน

 

ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4. จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมาธิการ จ.กาฬสินธุ์ (กธจ.) พร้อมด้วยอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ.กาฬสินธุ์ ติดตามความคืบหน้าแนวทางแก้ปัญหาโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณ 148 ล้านบาท “สร้าง 7 ชั่วโคตรยังไม่เสร็จ” และอีก 7 โครงการงบประมาณรวมกว่า 500 ล้านบาท ขณะที่โยธาธิการ จ.กาฬสินธุ์ เผยผลการประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์กับคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรมโยธาธิการฯ สรุปเบื้องต้นยกเลิกสัญญา 1 โครงการ คือโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ ด้านชาวบ้านส่งเสียงเฮดีใจทั่วเมือง ไม่ต่างกับฟ้าเปิดและปลดล็อค “ตราบาป-รอยกรรม” ที่ผู้รับเหมาขาใหญ่ยัดเยียดให้ เพื่อเปิดทางให้ผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำงาน และร่วมพัฒนากาฬสินธุ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วันที่ 4 เม.ย. 67 ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4. จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมาธิการ จ.กาฬสินธุ์ (กธจ.) พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ ประชากูล อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าสอบถามความคืบหน้าการแก้ปัญหา กรณีชาวบ้านร้องเรียน จากผลกระทบการก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ฯ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 62 ถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ถึงแม้จะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้างนานกว่า 1,300 วัน และเสียค่าปรับเป็น 0 บาท แต่การก่อสร้างยังไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะได้สร้างปัญหาต่อชุมชนรอบด้าน และทำเศรษฐกิจเมืองกาฬสินธุ์ตกต่ำ ทั้งนี้ ได้เข้าพบและสอบถามความคืบหน้ากับนายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งยินดีเปิดใจให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเป็นอย่างดี

นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น ทางกรมโยธาฯและโยธาธิการ จ.กาฬสินธุ์ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งชาวบ้าน และผู้ประกอบการในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบดี ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาพื้นฐานตามข้อจำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่อยมา พร้อมประสานทางผู้รับเหมาให้เข้ามาแต่ปัญหาและเร่งรัดการก่อสร้างตลอด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
“อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 ได้มีการประชุมคอนเฟอร์เร้นส์ ร่วมกับคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของกรมโยธาธิการที่ผ่านมา วาระสำคัญคือการแก้ไขปัญหาโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเบื้องต้นมีมติยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าว 1 สัญญา

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ตาม ว.1459 (ลว 24 พ.ย.65 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสําหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ0) เพื่อดำเนินการกับผู้รับจ้าง ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งโยธาธิการจังหวัดฯ ยังรอคำสั่งอย่างเป็นทางการอยู่ คาดว่าจะมีผลหลังสงกรานต์เป็นต้นไป ในส่วนโครงการอื่นที่ผู้รับเหมารายดังกล่าว ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมโยธา และการทำงานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ก็จะได้มีการพิจารณาในลำดับต่อไป”
ด้านนายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4. จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมาธิการ จ.กาฬสินธุ์ (กธจ.) กล่าวว่า ตนและคณะทำงานได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพราะปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรจะเป็น ขณะที่การก่อสร้างก็ไม่มีความคืบหน้า แต่พบว่าทุกโครงการมีการเบิกจ่ายไปเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ปริมาณน้อยมากหากเทียบกับเม็ดเงินที่เบิกจ่ายไปตามงวดงาน

นายชาญยุทธกล่าวอีกว่า สำหรับคำตอบที่ได้รับทราบจากโยธาธิการจังหวัด ว่ากรมโยธาฯ มีมติยกเลิกสัญญาโครงการวางระบบท่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองฯ นั้น ตนมองว่าเป็นข่าวดีของทาง จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการค้าขาย สถานบันเทิงต่างๆ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ ที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการทำงาน มาดำเนินการต่อให้เสร็จต่อไป ในส่วนของการเยียวยาประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของผู้รับเหมารายเดิม ทราบจากโยธาจังหวัดว่า น่าจะเป็นในความรับผิดชอบของผู้รับเหมารายเดิม และหากต้องการจะได้รับการเยียวยา คงต้องนำเรื่องเสนอต่อกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่นางบัวแก้ว แสนกันยา ประธานชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ำ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมลำน้ำปาว ซึ่งเป็น 1 ในโครงการที่ล่าช้ามีปัญหา หน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำ ความยาว 1,141 เมตร งบประมาณ 108,800,000 บาท ทราบว่าเริ่มต้นสัญญา 12 ก.ย.62 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 64 แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 67 ผลงาน 79% ช้ากว่าแผน -21% เบิกจ่าย 50,377,600 บาท ซึ่งหลังจากขยายสัญญาเป็นครั้งที่ 2 เกินมาประมาณ 3 เดือนก็ยังไม่แล้วเสร็จ เห็นผู้รับเหมาขนย้ายเครื่องจักหายไปนานหลายเดือนแล้ว

 


นางบัวแก้ว กล่าวอีกว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับเหมาทิ้งหลักฐานให้เป็นตราบาปรอยกรรมไว้ เหมือนกับ “ถนนวิบากกรรม 7 ชั่วโคตร” ที่ชุมชนหัวโนนโก และถนนพร้อมพรรณอุทิศ รวมทั้งแท่งปูนที่ตอกไว้เป็น “สุสานเสาเข็ม” เต็มตลิ่งลำปาวหลงชุมชนหน้าวัดใต้โพธิ์ค้ำและชุมชนซอยน้ำทิพย์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งปล่อยทิ้งไว้มานานหลายเดือน จนวัชพืช ป่าละเมาะขึ้นปกคลุมเสาเข็มแล้ว ขณะที่ผู้รับเหมาก็หายเงียบไป ทิ้งปัญหาให้ชาวบ้านเผชิญชะตากรรม ทั้งนี้ พอทราบว่ากรมโยธาธิการฯ ยกเลิกสัญญาโครงการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมกับผู้รับเหมารายเดิม เพื่อให้ผู้รับเหมารายใหม่เข้ามาทำงานต่อ และร่วมพัฒนากาฬสินธุ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ตนและชาวบ้านรู้สึกเหมือนฟ้าเปิดใหม่ และไม่ต่างกับเป็นการปลดล็อคให้กับบ้านเมือง ที่เคยจมปลักกับปัญหาสารพัดสารพัน ได้โล่งอก สบายใจ หลังจากที่ทุกข์ทรมานมานานกว่า 5 ปี และส่วนตัวก็อยากให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมลำน้ำปาวนี้ด้วย เพราะเท่าที่ทราบเป็นผู้รับเหมาเจ้าเดียวกันจะได้เห็นเมืองกาฬสินธุ์เจริญก้าวหน้าเสียที

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป