14/04/2024

เพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “มหกรรมรวมพลคนเพชรบูรณ์รักษ์สุขภาพ”และก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

เพชรบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “มหกรรมรวมพลคนเพชรบูรณ์รักษ์สุขภาพ”และก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

4 เมษายน 2567 เวลา 17.15 น. ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “มหกรรมรวมพลคนเพชรบูรณ์รักษ์สุขภาพ” และก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิต และ จากข้อมูลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายพบว่า ในปี 2565 คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ร้อยละ 62 สำนักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “มหกรรมรวมพลคนเพชรบูรณ์รักษ์สุขภาพ”และก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน มีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย โดยคาดหวังให้สามารถเป็นต้นแบบที่ดีและถ่ายทอดให้กับประชาชน ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านออกกำลังกายของประชาชน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย ได้นำแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศ เป็นการนำเทคโนโลยีส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่มาใช้ในการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย โดยปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 69,439 คนเทียบกับเป้าหมายที่ได้รับ 119,766 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันลงทะเบียนสมัครสมาชิก และส่งผลการออกกำลังกายเพื่อรับแต้มสุขภาพ นำไปแลกสิทธิลุ้นของรางวัลมากมาย

 

สนง.ปชส.พช

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป