16/06/2024

นครนายก – ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 10 เมษายน 2567

นครนายก – ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 10 เมษายน 2567

ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พันตำรวจเอกเผ่าภากร รามนุช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินี พร้อมเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยมีตำรวจภูธรทุกสถานี ตำรวจ ตชด. เจ้าหน้าที่ชลประทาน เจ้าหน้าที่อบต.หินตั้ง จำนวนกว่า 200 นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก บุคลากรในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบเขื่อนขุนด่านปราการชล ให้มีความสะอาด ร่วมรื่น สวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลในโฮกาสนี้ อีกทั้งยังเป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ให้มีความสุข และปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ นินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป