18/05/2024

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ ปิดทองพระในโบสถ์ ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์

ชุมพร – วัดพรุใหญ่จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ ปิดทองพระในโบสถ์ ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น   พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ และเจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ จัดเทศกาลมหาสงกรานต์ ปิดทองพระในโบสถ์ ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์  ณ วัดพรุใหญ่ 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 12-21 เมษายน 2567 โดยคุณสันต์ แซ่ตั้ง สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 2ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ปิดทองพระในโบสถ์ ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์  ณ วัดพรุใหญ่ ร่วมกับ คุณอินทร์ทอง  แสงศิลป์  นายกิตตพงษ์ แก้วยอดวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นายสุรินทร์ โชติจิตร ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอปะทิว   นายเพชรเหล็ก ทองภูธร แรงงานจังหวัดชุมพร  และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่มาร่วมงานในวันนี้

นายอินทร์ทอง แสงศิลป์ กล่าว วัดพรุใหญ่ เป็นวัดหนึ่งของตำบลสะพลีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งวัดพรุใหญ่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดตัวแทนในการจัดกิจกรรมสำคัญอยู่เสมอ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปีทางวัดได้จักงานจัดเทศกาลมหาสงกรานต์ ปิดทองพระในโบสถ์ ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์เป็นประจำ เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามาแสวงบุญในช่วงที่ผู้คนจำนวนมากที่ไปอยู่ต่างถิ่นและได้กลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกานต์ เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนบ้านพรุใหญ่ เป็นการสร้างโดกาสให้หลายคนได้พบปะสังสรรค์กัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชุมชน คนในตำบลสะพลีและชุมชนใกล้เคียง เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้ช่วยเหลืองานต่าง๐ภายในวัดด้วยกัน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทั้งในด้านศิลปะ ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อันที่จะนำไปสู้ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และ คนในตำบลสะพลีได้เป็นอย่างดี

 

คุณสันต์ แซ่ตั้ง เปิดเผยว่า ผมขอกราบขอบพระคุณพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ที่ดำเนินการให้มีงานนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธาน ทราบว่าวัดพรุใหญ่ เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยวัดพรุใหญ่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดตัวแทนในการจัดกิจกรรมสำคัญๆอยู่เสมอ ในการจัดงานในวันนี้วัดพรุใหญ่สามารถจัดงานได้สวยงามในทุกมิติ แสดงถึงทัศน์ของเจ้าอาวาส และความร่วมมือของประชาชนอย่างจริงจัง นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีงามของความร่วมมือที่เข้มแข็งของชุมชน  ผมให้การชื่นชมครับ และขอให้กำลังใจให้ทางวัดดำเนินการจัดงานนี้ได้อย่างราบรื่น  ทำให้เกิดผลดีแก่วัดและชุมชนอย่างแท้จริง  และขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และชาวบ้านวัดพรุใหญ่ ที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งทำให้มีงานที่งดงามอย่างนี้เกิดขึ้น

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป