18/05/2024

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปางคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปางคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. อำเภอเมืองลำปาง โดยนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง และนางธัญญารัตน์ สายเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำนาจ พัวตะนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง / สมาชิก อส. กองร้อย อส. อ.เมืองลำปาง ที่ 1 ร่วมกับ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และบุคลากรในสังกัด / นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และบุคลากรในสังกัด / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลพิชัย สารวัตรกำนัน / ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นพื้นที่ อ.เมืองลำปาง / ประชาชนชาวตำบลพิชัย และชาวอำเภอเมืองลำปาง

ร่วมเดินขบวนในกิจกรรมขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมือง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2567 โดยในขบวนของอำเภอเมืองลำปางประกอบด้วย เช่น ขันเชิญ สุ่มหมาก สุ่มพลู ตุงไส้หมู ตุงจ่อช้าง ตุงนักษัตร รถอัญเชิญพระพุทธรูป วงดนตรีล้านนา เป็นต้น โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง / นางสาวนิติยา พงษ์พานิช, นายชนาธิป เสมแย้ม และนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

/ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง / นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง / หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง / นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และบุคลากรในสังกัด / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง / ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสภ.เมืองลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง และเคลื่อนขบวนไปตามถนนฉัตรไชย ผ่านห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย์ และสิ้นสุดที่มิวเซียมลำปาง (ศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเก่า) โดยขบวนแห่ของอำเภอเมืองลำปางได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง


ด้วยเทศบาลนครลำปางร่วมกับภาครัฐ และเอกชน จัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และเทศบาลนครลำปางมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี นำไปสู่ “นครลำปางเมืองเทศกาลและวัฒนธรรม” ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน กำหนดให้มีการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป