16/06/2024

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ 2567 4 วัน เจ็บ 20 ตาย 10 รถจักรยานยนต์ครองแชมป์

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ 2567 4 วัน เจ็บ 20 ตาย 10 รถจักรยานยนต์ครองแชมป์

 


วันนี้ (15 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนภดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยมี นางพัชรา ชมพูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมไปยัง นายอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ


สถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่สาม ของช่วงควบคุมเข้มข้น (14 เมษายน 2567) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยข้อมูลสะสม 4 วัน (11-14 เมษายน 2567) เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 20 ราย เสียชีวิต 10 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 65.63 เหตุเกิดในพื้นที่ 11 อำเภอ คือ อ.หนองพอก 4 ครั้ง อำเภอธวัชบุรี 3 ครั้ง อำเภอเสลภูมิ เชียงขวัญ อาจสามารถ และทุ่งเขาหลวง อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอโพนทอง โพนทราย เกษตรวิสัย เมืองร้อยเอ็ด และจตุรพักตรพิมาน อำเภอละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สะสม 4 วัน พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังเป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนสาเหตุหรือพฤติกรรมเสี่ยง การขับรถเร็ว เป็นการตัดหน้า กระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ถนนและจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นถนนของกรมทางหลวง รองลงมาเป็นถนน ของ อบต. หรือถนนในหมู่บ้าน สำหรับวันนี้วันที่ 15 เมษายน 2567 บางพื้นที่ยังคงเล่นสาดน้ำสงกรานต์เป็นวันสุดท้าย โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากนั้นจะออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ในช่วงบ่ายไปถึงค่ำ โดยเฉพาะช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น.

จึงขอให้อำเภอ ทุกอำเภอ กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติของ “ด่านชุมชน” ในการเฝ้าระวัง เรียกตรวจ และตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ออกจากพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมเมาแล้วขับ และให้ใช้ “ด่านครอบครัว” โดยให้บุคคลในครอบครับ แสดงความห่วงใยคนในครอบครัว ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว และควบคุมไม่ให้คนในบ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่ให้ออกไปใช้รถใช้ถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม อาทิ หากมีรถจอดเสียข้างทาง ให้กำชับผู้ขับขี่ให้สัญญาณการจอดรถโดยเปิดไฟฉุกเฉิน หาวัสดุที่เด่นชัดมาวางโดยให้ห่างจากรถในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถคนอื่นทราบว่ามีรถจอดเสีย จะได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง

โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครต่าง ๆ ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยว และควบคุม ดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณที่มีการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) สถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณที่มีการจัดงานรื่นเริง ตลอดจนควบคุมดูแลสถานบริการให้เปิด – ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้ความสำคัญในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซ้ำตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป