16/06/2024

พิจิตร-มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานช่วยชาวบ้านประสพเหตุวาตภัย42หลังคาเรือนได้พ้นทุกข์

พิจิตร-มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานช่วยชาวบ้านประสพเหตุวาตภัย42หลังคาเรือนได้พ้นทุกข์
 วันที่ 14 เมษายน 2567 พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน ประธานมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน  ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือญาติโยมจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 ซึ่งได้เกิดเหตุฝนตกฟ้าคะนองมีลมพายุพัดแรงส่งผลให้บ้านเรือนญาติโยมในเขตพื้นที่ ต.บางคลาน ต้องประสบกับเหตุวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยได้ข้อมูลจากผู้นำชุมชนว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นราษฎรได้รับความเดือดร้อน เมื่อทราบเช่นนั้น พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงินบางคลาน จึงได้ปรึกษาหารือกับกรรมการมูลนิธิฯ และได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบวาตภัย จำนวน 42 ราย จำนวนเงิน 62,000 บาท ให้กับผู้ที่ประสบวาตภัย หมู่ที่1,4,5,6 ตำบลบางคลาน และ หมู่ 3,6 ตำบลบ้านน้อย  อ.โพทะเล จ.พิจิตร
 สำหรับมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2562 ปัจจุบันจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 67 มูลนิธิฯ มีเงินฝากประจำ 65,562,630 บาท โดยมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 22 ท่าน เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลให้ใช้เงินดอกผลของมูลนิธิฯ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ 9 ข้อ ที่ล่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงพ่อเงินบางคลานและวัดทั่วไปรวมถึงการส่งเสริมสงเคราะห์ที่เป็นสาธารณะสงเคราะห์ต่างๆอีกด้วย
โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ได้มอบเงิน 36,000 บาท ให้ รพ.สต.บางคลาน , มอบเงิน 720,000 บาท  มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง และยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ล้วนเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์อีกมากมาย
สิทธิพจน์/พิจิตร/

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป