16/06/2024

ชลบุรี-โจ่งครึ่มเย้ยกฎหมาย พนันปาเป้าปาโป่งเกลื่อนงานวัดที่สัตหีบ

ชลบุรี-โจ่งครึ่มเย้ยกฎหมาย พนันปาเป้าปาโป่งเกลื่อนงานวัดที่สัตหีบ

 

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน ว่า ภายในงานวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ประจำปี และประเพณีสงกรานต์ ยกข่อฟ้าโบสถ์หลังใหม่ ร่วมถึงปิดทองอดีตเจ้าอาวาส และ หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต พญาเต่า ลูกนิมิต หลวงพ่อทันใจ กำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 10 -19 เม.ย. รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีการแสดงคอนเสริต์ของนักดนตรีชื่อดังจำนวนมาก และการจำหน่ายสินค้า

ซึ่งปรากฏว่า ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพากันมาออกร้านเปิดให้เล่นการพนัน เช่น ปาโป่ง ปาเป้า โดยการเล่นปาเป้าจะกำหนดราคาตามขนาดตัวตุ๊กตา เช่น1 ดอก 20 บาท 3 ดอก 50 บาท และ 7 ดอก 100 บาท ปากระป๋อง 1 ลูก 20 บาทและ 3 ลูก 50 บาท  เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่า มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นพนันปาเป้าเพื่อหวังเอารางวัลตุ๊กตาขนาดใหญ่กันอย่างคึกคัก

โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและจับกุมการเล่นพนันปาโป่ง ปาเป้า ซึ่งเป็นการแอบแฝงในการเปิดเล่นการพนันแต่อย่างใด

จากการสอบถามชาวบ้าน ต่างไม่ทราบว่า ผู้มีอำนาจอนุญาตได้มีการอนุญาตให้มีการเล่นพนันปาเป้า ปาโป่ง ในงานนี้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากว่าหากมีการขออนุญาตเล่นพนันจริง ควรที่จะนำเอาใบอนุญาตมาปิดไว้อย่างเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตแล้ว อีกทั้งตามใบอนุญาตด้านหลังจะมีเงื่อนไขการอนุญาตว่า ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด ซึ่งการจัดงานนี้มีการปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นพนันปาเป้าปาโป่งอย่างโจ่งครึ่มเย้ยกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ ตร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการจับกุมแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่ผิดกฎหมายชัดเจน ที่สำคัญคือมีเด็กเข้าไปเล่นพนันด้วย ซึ่งไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมากับผู้ปกครองก็ตาม การปล่อยปละละเลยเช่นนี้ตนไม่ทราบว่า หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไร

โดยการปล่อยให้มีการจัดการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมาตรา 4 และมาตรา 4 ทวิ ประกอบมาตรา 5 และมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน 2478 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาตแล้ว แต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น อันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงนั้น” ลักษณะยิงเป้า ปาลูกโป่ง ปิงโก เป็นการพนันบัญชี ข. มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จนถึง 3 ปี ปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท และตามมาตรา 7 (3) ระบุว่า ห้ามไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปเล่นด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป