16/06/2024

นครนายก – อำเภอปากพลีจัดงานโครงการสืบสานตำนานไทย ลาว พวน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์

นครนายก – อำเภอปากพลีจัดงานโครงการสืบสานตำนานไทย ลาว พวน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นจ่าสิบเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมลออ นายอำเภอปากพลี กล่าวรายงานการจัดงานสืบสานตำนานไทย ลาว พวน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์

ซึ่งโครงการนี้ทางอำเภอปากพลีร่วมกับมูลนิธิโยคาวจร อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนางฐิติรัตน แวงชิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายชนาวุธ โคกมณี ปลัดจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ททท. ทกจ. อบจ. หอการค้าจังหวัด YEC จังหวัดนคนายก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก อบต. ท้องถิ่น ท้องที่ สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิพิธีถวายพระพร รำถวายพระพร การแสดงของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์พิธีสูทเสื้อสูทผ้า การจัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลของกลุ่มชาติพันธุ์ แห่นางสงกรานต์ของ 7 ตำบล ไปยังศาลหลักเมืองนครนายก พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป ณ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการจัดงาน สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ของอำเภอปากพลีในปีต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป