28/05/2024

ขอนแก่น – เตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย

จังหวัดขอนแก่น ร่วมสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ทางไหลของน้ำกรณีเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 


วันที่ 18 เม.ย. 67 ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น,นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ทต.บ้านเป็ด และกรรมการชุมชน ร่วมสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ทางไหลของน้ำกรณีเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด


นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ผลการสำรวจพบว่า หนองน้ำและลำรางสาธารณะบางแห่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น จำเป็นต้องมีการขุดลอกกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ และมิให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ นอกจากนี้ ได้กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ ล่วงหน้า เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝน.

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป