18/05/2024

ชุมพร – แถลงข่าวโครงการมหกรรมสมุนไพรไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2567

ชุมพร – แถลงข่าวโครงการมหกรรมสมุนไพรไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2567


วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา13.00 น. ณ วัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวันชัย ขุนรินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมสมุนไพรไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2567 พร้อมกับ พระมหาขวัญชัย อัครชโยในฐานะผู้ริเริ่มโครงการเปิดเผยว่า ทางคณะจัดงานมีวัตถุประสงค์ในการสืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยในการนำมารักษาโรค โดยทางคณะจัดงานมีเจตนารมย์ชัดเจนที่จะร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของประเทศไทยไม่ให้สูญหายอีกทั้งยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพรนานาชนิด การอนุรักษ์ตำรับยา รวมถึงการเผยแผ่การรักษา รวมไปถึงการสร้างบุคคลาการทางการแพทย์แผนไทย เพื่อไปช่วยผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเสียค่ารักษาในราคาแพง ถือเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง


เนื่องด้วยสมาคมภูมิปัญญาหมอพร จังหวัดชุมพรโดยวัดคีรีวงก์ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร(วัดน้ำตก), ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้าน จ.ชุมพร, จังหวัดชุมพร, และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลบางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ได้จัดให้มีงานมหกรรมสมุนไพรไทยประจำปีพ.ศ.2567 ขึ้น โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง “สมุนไพรไทยหัวใจลูกทุ่ง” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 การประกวด “มโนราห์กับยาไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 การประกวด “ยุวทูตภูมิปัญญาหมอพร” ครั้งที่ 2 การประกวด “หนูน้อยสมุนไพรไทย” ครั้งที่ 1 การประกวดเมนูอาหาร “กินอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรค” ครั้งที่ 2 การประกวด “เทพีหม้อยา” ครั้งที่ 2 การประกวด “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจการพูด” (พิธีกร) ครั้งที่ 1 โดยทุกการประกวดจะมีเงินรางวัลเกือบ 300,000 บาท

ในการจัดงานครั้งนี้ ทางสมาคม ฯ จะมีการสอดแทรกทั้งสาระและความบันเทิงตลอดช่วงจัดงาน โดยจะมีกิจกรรมบันเทิง และการให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้มาร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำเอาแนวทางขั้นพื้นฐานในการใช้สมุนไพรไปใช้ได้ในครัวเรือนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้เป้าหมายหลักสำคัญอีกด้านหนึ่งของงานนี้ ทางสมาคม ฯ ต้องการปลุกฝังให้เยาวชนคนรุ่นหลังหันมาสนใจในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการใช้สถาบันการศึกษาเป็นเบ้าหลอมในการให้การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ต่อยอด รักษาโรคด้วยสมุนไพรต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป