19/05/2024

ชุมพร   สส.ลูกหมี ขวัญใจคนชุมพร ร่วม นายกโต้ง นำทีมพลังชุมพร เปิดตัว ผู้ช่วย สส.สันต์ เตรียมลงสมัคร สจ.ประทิว เขต2

ชุมพร   สส.ลูกหมี ขวัญใจคนชุมพร ร่วม นายกโต้ง นำทีมพลังชุมพร เปิดตัว ผู้ช่วย สส.สันต์ เตรียมลงสมัคร สจ.ประทิว เขต2

วันที่ 20 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ผู้นำขวัญใจคนชุมพร พร้อมด้วย นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.เขต 1 นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.เขต 2 นายนพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร คณะที่ปรึกษา คณะสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร นายกท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ได้เดินทางไปร่วมงานกลุ่มสตรีตำบลชุมโค อ.ประทิว พร้อมเปิดตัว นายอติชาต วรรณณีต หรือติ ผู้ช่วย สส.สันต์ แซ่ตั้ง บุตรชายของนายชาญโรจน์ วรรณณีต ส.อบจ. อ.ปะทิว เขต 2 ที่จะลงจากเวทีเพื่อให้ลูกชายคนรุ่นใหม่ไฟแรง ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนในสนามการเมืองระดับจังหวัด

นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) กล่าวว่า จังหวัดชุมร ต้องมีการเมืองเมืองแบบสมานฉันท์ ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยทำหน้าที่ ซึ่งน้องติ เป็นผู้ช่วย สส.สันต์ ทำหน้าที่ได้ดี จึงต้องการให้เข้ามาร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาเดินไปข้งหน้าพร้อมกัน ซึ่งตลอดเวลา 4-5 ปี ตนเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง แต่ก็ยังช่วยเหลืออยู่ด้านหลังนายกโต้ง ซึ่งนายกโต้งทำงานได้ดี สามารถ ดูแลช่วยเหลื พี่น้องประชาชนได้ทั้งจังหวัด ดูท้งจังหวัด โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ประสานงานกับ สส.สันต์ สส.วิชัย สส.สุพล ที่เป็นตัวแทนไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดี

นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.เขต 2 กล่วว่า นายอติชาต วรรณณีต หรือติ  มีควมมุ่งหม่นดี จึงได้แต่งต้งเป็นผู้ช่วย สส.ทำงานร่วมกันมาเกือบ1 ปี  มีผลการทำหน้าที่ได้ดีมาก เพราะน้องติ เป็นคนมีจิตอาสา ได้ร่วมกันดูแลกลุ่มเปาะบางในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน จึงเห็นด้วยที่จะลงสมัคร สจ.เพื่อให้ได้ทำงานในระดับจังหวัดในทีมพลังชุมพร ที่นำโดยนายนพพร อุสิทธิ์ นายกโต้ง เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนา ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.เขต 1 กล่าวว่า ตนเป็นหนึ่งในทีมพลังชุมพร ที่มีนายก โต้ง เป็นหัวหน้าทีม ที่ผ่านมาได้ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ภายใต้การดูแลของ นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) ที่ให้การสนับสนุน ซึ่ง นายอติชาต วรรณณีต หรือติ อายุยังไม่มากแต่มีจิตอาสาที่จะเข้าไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชน จึงน่าสนับสนุน เพราะในระดับท้องถิ่น จะต้องมีผู้ดำเนินงานร่วมกับ สภาจังหวัด ร่วมกับ สส.เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้มีขั้นตอน สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทุกพื้นที่

 

นายนพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร กล่าวว่า สมาชิกสภา อบจ.ชุมพร สมัยต่อไป ต้องการนายอติชาต เข้ามาร่วมทำงาน จึงขอฝากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทีมพลังสตรี ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมกันทำงานในระดับจังหวัด เพราะจะได้นำปัญหาจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่อาจไม่มีงบบประมาณเพียงพอ ส่งต่อไปยัง สภา อบจ.หรือในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้รับบการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้

 

สำหรับประวิติของ นายอติชาต วรรณณีต หรือติ ผู้ช่วย สส.สันต์ แซ่ตั้ง ที่จะลงสนามเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.อ.ปะทิว เขต 2 ในต้นปี 2568 นั้นไม่ธรรมดา เกิดวันที่ 25 มีนาคม 2539 อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 113 ม.8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม อิเล็กทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัติการทำงาน เป็นวิศวกรโรงงาน  5 ปี นายชาญโรจน์ พ่อให้ลาออกมาช่วยงานที่บ้าน แต่ใจรักการเมือง จึงเข้าไปทำงานเป็นผู้ช่วยดำเนินงาน สส.สันต์ แซ่ตั้ง ชุมพร เขต 2 และสามารถทำงานได้ดี จนเข้าตานายกโต้ง ดึงเข้าทีมพลังชุมพร เพื่อให้ลงสมัครสมาชิกสภา อบจ.อ.ปะทิว เขต 2 แทนพ่อที่อยากหยุดพักหลังจากที่ทำหน้าที่มานาน

 

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป