21/05/2024

ยะลา-จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ยะลา-จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันที่ 21 เม.ย.67 ที่ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปลงผม ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมิองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน 76 คน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.67) เวลา 07.30 น. จะมีพิธีบรรพชาสามเณร ถวายผ้าไตร ที่ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธาธิวาส


ทั้งนี้ จังหวัดยะลากำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนา ตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป