18/05/2024

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร 1 ราย ได้แก่นายชุมพล มีทองดี อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 63 ม.16 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ซึ่งภายหลังเพลิงได้สงบลง ปรากฎว่าบ้านถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย ปภ. พมจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตรอาสา อสม. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 2 แพ็ค เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป