19/05/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส 2 ราย

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส 2 ราย

 

วันที่ (24 เม.ย.67) เวลา 08.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส และมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสุไรยา อีซอ อายุ 42 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และเด็กหญิงมูฮาฟะฮ์ ลีมะ อายุ 6 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านโดยมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นย้ำ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และ อสม. ฝากดูแลด้านสุขภาพ และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป