19/05/2024

สุโขทัย-“น้ำคือชีวิต” อบจ.สุโขทัย ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง

สุโขทัย-“น้ำคือชีวิต” อบจ.สุโขทัย ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่กองช่าง เครื่องจักรกล อบจ.สุโขทัย ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านท่าเกษม ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก ตั้งเป้าช่วยชาวบ้านบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ฤดูร้อนและแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ให้“น้ำคือชีวิต” ให้ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป