18/05/2024

เชียงใหม่- SUN และ EXE มอบอาหารช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนเมียนมา

เชียงใหม่- SUN และ EXE มอบอาหารช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนเมียนมา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมกับ บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด หรือ EXE สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้อพยพลี้ภัยจากการสู้รบชายแดนเมียนมา บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความยากลำบาก และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

SUN มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความอดอยาก หิวโหย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือในด้านอาหาร จึงร่วมกับบริษัท EXE ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ตรา KC จำนวน 100 กล่อง (2,400 กระป๋อง) โดยมอบผ่านหอการค้าภาคเหนือตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรมในยามที่เผชิญความทุกข์ยาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป