28/05/2024

(สุรินทร์) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ติดตามการปฎิบัติงาน พื้นที่ กอ.รมน.สุรินทร์

(สุรินทร์) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ติดตามการปฎิบัติงาน พื้นที่ กอ.รมน.สุรินทร์

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท.) ให้การต้อนรับ พลตรี ถนอม สบายพร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ที่มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านอาหาร และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

มี พันตำรวจเอก อิทธิพล พงษ์ธร ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จัดเตรียมข้อมูลผลการปฏิบัติงานในห้วง ปี 2566 – 2567 จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ สถิติจังหวัดสุรินทร์

และโครงการชลประทานสุรินทร์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม และร่วมตรวจพื้นที่กับคณะฯติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พลตรี ถนอม สบายพร รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และชื่นชม คณะทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ที่บูรณาการร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป