21/05/2024

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง”

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยเหลือภัยแล้ง”

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำให้กับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคณะครู, นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินจัดกิจกรรมของทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าวจำนวน 1 เที่ยว จำนวน 10,000 ลิตร ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่เป็นอย่างมากที่ได้เข้าช่วยเหลือในทุกโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป