28/05/2024

ชุมพร -ห่วงใยจัดบริการถึงที่ เพื่อประโยชน์ กลุ่มเปราะบาง จะได้รับสิทธิต่างๆ

ชุมพร -ห่วงใยจัดบริการถึงที่ เพื่อประโยชน์ กลุ่มเปราะบาง จะได้รับสิทธิต่างๆ

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 26 เม.ย.67 นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงครามนายอำเภอท่าแซะ มอบหมายให้ นายวิทยาพล ภู่ประเสริฐ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการปลัดอำเภอฝ่ายงานทะเบียน ร่วมกับนายเสกสรรฟ ประชานิยม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการงานทะเบียน ภาค 8 จังหวัดชุมพร จัดหน่วยบริการ งานทะเบียน เคลื่อนที่อำเภอท่าแซะ เข้าทำบัตรประชาชน ที่ บัตรหมดอายุ บัตรหาย และบัตรรุ่นเก่าให้เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ให้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียง บ้านคันธทรัพย์ หมู่ 2 ต.สลุย และ บ้านพรุตะเคียนหมู่ 4 ต.สลุย เพื่อให้ได้ใช้สิทธิต่างๆของทางราชการได้ เช่นการขอใช้สิทธิ์ผู้พิการ ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ได้รับการดูแลในการรักษาพยาบาล

นอกจากนี้ นายเจริญอาจประดิษฐ์ ตัวแทนทีมพลังชุมพร แพทย์ประจำตำบล และ อสม ที่ร่วมดำเนินงานด้วย ได้มอบข้าวสาร จากทีมพลังชุมพรให้ไว้บริโภค และรับฟังปัญหา ให้กำลังใจ ผู้ป่วย ญาติที่ดูแล

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป