28/05/2024

สมุทรสงคราม-เกษตรสวนทุเรียนสามน้ำร้องอากาศร้อนยืนต้นตาย

Screenshot

สมุทรสงคราม-เกษตรสวนทุเรียนสามน้ำร้องอากาศร้อนยืนต้นตาย

สมุทรสงครามอากาศร้อนต่อเนื่องหลายวันเกษตรกรที่ไปลูกทุเรียนสามน้ำ(พันธุ์หมอนทอง)ทำให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายเป็นจำนวนมากบางต้นเคยให้ผลผลิตบ้างแล้วแต่มาในปีนี้ผลแห้งคาต้นใบล่วงหมดทั้งที่ให้น้ำทุกวันไม่ขาด สวนของนายบุญเลิศ สว่างวงค์ ได้ลงทุนไปเป็นล้าน ตัดมะพร้าวลงหมดหวังผลจากทูเรียน ปีนี้ต้องผิดหวังแน่นอนโอกาสที่จะพริกฟื้นกลับมาคงยาก ต้องคอยหน่วยงานที่เกี่ยวของลงมาแก้ไขและดูแลความเสียหายให้เกษตรกรชาวสวนทูเรียน เกษตรฯจังหวัดสมุทรสงครามให้ความสำคัญต่อเกษตรกรด้วยทุเรียนเป็นพื0เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของสมุรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป