21/05/2024

ตาก -นอภ.แม่สอด สนองนโยบายปลัดมหาดไทย ลงพื้นที่บ้านหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ตาก -นอภ.แม่สอด สนองนโยบายปลัดมหาดไทย ลงพื้นที่บ้านหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เดินหน้า ประสาน การประปา -อบต. ขยายเขตท่อเมน “ทำทันที” พบชาวบ้านเดือดร้อนหนักจริง

นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางลงพื้นที่ไปพบชาวบ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 7.ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อสำรวจ ศึกษา ดูข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านได้ร้องขอความช่วยเหลือ เพราะได้รับผลกระทบ และปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค มีไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวกระทบแก่ราษฎรที่อาศัย ซอยวิถีสวรรค์ หมู่ที่ 7.บ้านหนองบัว โดยนายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี แม่สอด”ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7.ต.แม่ปะ อ.แม่สอด และชาวบ้านหนองบัว กว่า 100 คน ให้การต้อนรับและแจ้งถึงปัญหาและความเดือดร้อน
จากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ เนื่องจากต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ดำเนินการขยายเขตประปา ท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจาก แยกวัดหนองบัวบูรพา ซอยวิถีสวรรค์ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณนั้นทางการประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด ได้ดำเนินการวางท่อเมนหลักไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ขยายเขตท่อเมนในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กล่าวว่าปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเรื่องดารขาดแคลนน้ำ นั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต้องแก้ไขแบบ”ทำทันที” เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ซึ่งปัญหาการขอขยายเขตท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาค นั้น ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง และพบมีปัญหาภัยแล้งจริง ตนเองได้หารือกับการประปาภูมิภาค อ.แม่สอดและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด (น.ส.ธนชพร ต๊ะทองคำ นายก.อบต.แม่ปะ ) รวมทั้งทำหนังสือเป็นทางการ ซึ่งได้รับการยืนยัน ว่าทั้งการประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด และ อบต.แม่ปะ จะประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน โดยจะทำทั้ง 2 แนวทาง คือทั้งในส่วนของนโยบายการประปา และ งบประมาณ ขิง อบต.แม่ปะ ซึ่งทาง นายก.อบต.แม่ปะ แจ้งว่าจะได้นำเข้าแผนพัฒนา ให้โดยเร็ว เพื่อสนองนโยบายของ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอด ได้รับเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือและแจ้งถึงความต้องการจากผลกระทบของชาวบ้านหนองบัว ซึ่งชาวบ้าน ได้รับผลกระทบ และปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวกระทบแก่ราษฎรที่อาศัย เป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุภัยแล้งปี 2567.นี้ ค่อนข้างรุนแรงส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้านหนองบัว ที่มีปริมาณลดลงไม่สามารถแจกจ่ายน้ำได้ทั่วถึง ประกอบกับขณะนี้บ้านหนอง ได้มีประชากรจำนวนประซากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาดังกล่าวหากไม่เร่งแก้ไข จะทำให้ในปีต่อไป ความเดือนร้อนจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และจะกระทบพื้นที่เป็นวงกว้าง
////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป