28/05/2024

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่าง ๆ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่าง ๆ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567
วันนี้ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โดยมี โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธี กราบประธานสงฆ์ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ที่ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
และในเวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปเป็นประธานต่อในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วิหารพระมงคลบพิตร) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ทั้งนี้ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้เกื้อกูลตั้งแต่สถาปนาพุทธจักร จัดระเบียบปกครองคณะสงฆ์ สร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง บำรุงการศึกษา การปฏิบัติในพระปริยัติธรรม ทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนา พระไตรปิฎก ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพื่อเป็นหลักให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือศึกษาปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป