21/05/2024

“พล.ต.อ.พัชรวาทฯส่งอธิบดีกรมอุทยานฯ” ผนึกกำลัง “เครือข่ายภาคประชาชน จ.เพชรบุรี และมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า“ ย้ายลิงเกเรอีกกว่า 200 ตัว

“พล.ต.อ.พัชรวาทฯส่งอธิบดีกรมอุทยานฯ” ผนึกกำลัง “เครือข่ายภาคประชาชน จ.เพชรบุรี และมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า“ ย้ายลิงเกเรอีกกว่า 200 ตัว

 

วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ในฐานะประธานเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการนำร่องย้ายลิงสู่ที่พักพิงใหม่ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมไปถึงผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ โดยมี น.ส.จันทร์แสง สร้างนานอก ประธานมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่า และพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบเขาวังเพชรบุรี รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่าจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามความร่วมมือใน MOU ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า โดยตนได้เป็นสักขีพยานร่วมในการลงนามในการดำเนินการจัดสร้างกรงพักพิงลิง พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการตามโครงการนำร่อง ย้ายลิงสู่ที่พักพิงใหม่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา ลิงล้นเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และในวันนี้ (28 เมษายน 2567) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงแสมเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้จะดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงแสมบริเวณโดยรอบเขาวังเพชรบุรี (พระนครคีรี) ได้อีกจำนวนกว่า 205 ตัว ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดเตรียมกรงพักพิงลิงที่ได้รับการสนับสนุนและจัดสร้างโดยมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร ภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็นสถานที่สำหรับพักพิงลิงแสม โดยจะได้นำลิงแสมทั้งหมด ที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายในวันนี้ นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ มาทำการตรวจสุขภาพและดำเนินการทำหมันลิงแสม เพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบเขาวังเพชรบุรี รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่ประสบกับปัญหาลิงล้นเมืองเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี ยังสามารถนำเอาแนวทางตามโครงการนี้ นำไปใช้เป็นต้นแบบที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาลิงล้นเมือง ต่อไปได้อีกด้วย อนึ่ง สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการและนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบไว้ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯว่า “การแก้ไขปัญหาลิงซึ่งสร้างผลกระทบกับประชาชน ให้แสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และผลักดันสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ จัดหาพื้นที่รองรับสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าโดยเร็ว รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลิง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ขยายไปยังพื้นที่อื่นให้ครอบคลุมทุกแห่ง ตามข้อสั่งการของพล.ต.อ.พัชรวาทฯ ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป