21/05/2024

สตูล จัดการแข่งขันกีฬายิงธนู Andaman Championship สตูล 2024 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

สตูล จัดการแข่งขันกีฬายิงธนู Andaman Championship สตูล 2024 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้

 


ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงธนู Andaman Championship สตูล 2024 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมีนายดาลัน นุงอาลี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ด้วยชมรมกีฬาขี่ม้ายิงธนูจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากีฬายิงธนูในพื้นที่จังหวัดสตูล มาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน Andaman Championship ครั้งที่ 1 ขึ้น ในปี 2566 โดยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และสำนักกองทุนส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ ได้สนับสนุนจัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสิน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั่วทั้งประเทศ และมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั่วทุกภาคของประเทศ

อีกทั้งนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันด้วย โดยการจัดการแข่งขัน Andaman Championship Satun ครั้งที่ 1 มีการตอบรับที่ดีมาก จึงมีการเสนอให้มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินรวมทั่วทั้งประเทศประมาณ 70 คน มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั่วทุกภาคของประเทศ ประมาณ 200 คน และในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 50 คน

ทั้งนี้ การจัดการอบรมผู้ตัดสินและการจัดแข่งขันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดสตูลได้มีการเล่นกีฬายิงธนูกันอย่างแพร่หลาย ก่อเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง มุ่งสู่การพัฒนานักกีฬายิงธนูสร้างทักษะในการแข่งขัน ยกระดับนักกีฬายิงธนูของจังหวัดสตูลไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ได้รับเกียรติชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับสองจากนายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขต 1 อีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป