28/05/2024

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ผลจากฝนทิ้งช่วง ต.ทุ่งระยะ อ.สวี

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพร ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ผลจากฝนทิ้งช่วง ต.ทุ่งระยะ อ.สวี

ชุมพร ฝนทิ้งช่วงเกิดปัญหาภัยแล้งหนักทุกพื้นที่ ทุเรียนขาดน้ำส่งให้ผลรวงมากกว่า 50 %ของผมผลิต

วันนี้ (1 พ.ค.67) เวลา 14.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และอำเภอสวี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามและแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำไปรดต้นทุเรียนในสวน และกำลังประสบปัญหาแหล่งน้ำแห้งขอดไม่พอใช้สำหรับการอุปโภค

โดยที่ สระน้ำสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี ซึ่งขนาด 40*400 เมตร บรรจุน้ำได้ประมาณ 6,400,000 ลูกบาศก์เมตร ได้ประสบปัญหาน้ำแห้งขอดมากว่า 20 วัน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากจังหวัด เพื่อดูดน้ำจากคลองแก่งตะเคียน ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปกว่า 3 กิโลเมตรมายังสระน้ำห้วยน้ำตกน้อยญวนสาว ที่เป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับผลิตน้ำประปาและการเกษตร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็จะสามารถจ่ายน้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่อำเภอสวี ต.ทุ่งระยะ ได้มีการขอเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพียงพอ ไปยังแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนชาว ม. 6 ต.ทุ่งระยะ ซึ่งประสบปัญหาน้ำแห้งสนิท จึงได้อนุมัติให้สูบน้ำเป็นเวลา 30 วัน โดยระยะทางในการสูบน้ำประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 วันก็จะใช้ทำน้ำประปาได้ และทาง อบต.ทุ่งระยะ จะได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้ในการเกษตรได้ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหา ก็กำลังเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกัน”

ธนากร โกศลเมธี 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป