21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-กรมชลฯ ร่วมกับ ม.นเรศวร จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ ส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

แม่ฮ่องสอน-กรมชลฯ ร่วมกับ ม.นเรศวร จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ ส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ เวทีที่ 3 โดยมี นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม
กรมชลประทานจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นมากกว่า 50 เวที ด้วยการร่วมกันพัฒนาแผนงานมากกว่า 100 หมู่บ้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างถูกวิธี และสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127
.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป