28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2567

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2567
ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยมี ร้อยโทศิรวิทย์ ซาวแก้ว ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่สะเรียง รักษาราชการ สัสดีอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2567 เข้าร่วมพิธี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5,7,8 เมษายน 2567 อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2567 อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 29 นาย อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 21 นาย และอำเภอสบเมย จำนวน 30 นาย
การจัดพิธีรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อเป็นเกียรติ บำรุงขวัญ กำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารกองเกินและครอบครัว ในการรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป