19/05/2024

อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาโกดังเก็บสารเคมีลักลอบผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาโกดังเก็บสารเคมีลักลอบผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภาชี ชั้น 2 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาโกดังเก็บสารเคมีลักลอบผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอภาชี กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยว หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม์โกดังกักเก็บสารคมีลักลอบผิดกฎหมายที่อยู่ระหว่างรอทำลาย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง
.
สืบเนื่องจากมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม (สารเคมี) บริเวณโกดังเก็บของในพื้นที่หมู่ที่ 2
ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาตรวจสอบโกดังดังกล่าวพบว่า มีกากอุตสาหกรรม (สารเคมี) ชุกซ่อนเก็บไว้ภายในโกดัง จำนวน 5 หลัง (ประมาณ 4,000 ตัน) ซึ่งอายัดไว้เป็นของกลาง
และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี จากนั้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม่โกดังหลังที่ 1 และหลังที่ 2 เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเกิดการปนเปื้อนสารเคมี ที่ส่งผลกระพบต่อสุขอนามัยของประชาชน และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้เกิดกลุ่มควันสีส้มจากบริเวณภายในอาคารโกดังเก็บสารคมีหลังที่ 4 เกิดปฏิกิริยาของสารคมี เนื่องจากโกดังที่จัดเก็บมีสภาพพื้นที่อับและมีการวางถังเก็บสารคมีทับซ้อนกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยทางคมี และอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำอีก
.
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานเคลื่อนย้ายสารเคมีจากการที่ได้ประชุมหาทางออกร่วมกัน มีแนวทางคือเตรียมกำจัดสารเคมีของกลางที่อยู่ในโกดัง ที่ 1 – 3 ก่อน โดยจะนำออกไปเข้าสู่กระบวนการบำบัด ส่วนในโกดังที่ 4 และ 5 ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หลังจากเพลิงสงบจะเข้าไปตรวจและจำแนกประเภทของสารเคมี เพื่อวางแนวทางหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการกำจัดต่อไป ซึ่งจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2567
.
ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการมอบหมายภารกิจสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ กำชับให้วางมาตรการแนวทางการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีฯ ขึ้นอีก ร่วมถึงเฝ้าระวังก่อนช่วงเตรียมเคลื่อนย้ายสารเคมี ต้นเดือนมิถุนายน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป