19/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจการเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่ ระบบเลือกกันเอง “ชาติพันธุ์ก็เป็น สว.ได้”

แม่ฮ่องสอน-ภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจการเลือกตั้ง สว. ชุดใหม่ ระบบเลือกกันเอง
“ชาติพันธุ์ก็เป็น สว.ได้”
ณ สมาคมกะเหรี่ยงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคประชาสังคม เครือข่าย Senate67 เดินสายลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ สว.67 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง สว. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเข้าสู่สภาเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ของพี่น้องชาติพันธุ์ เน้น กระบวนการสร้างการรับรู้ ร่วมกันทำความเข้าใจกระบวนการเลือกและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิ สภา (สว.) หลังจาก สว.ชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่ง ส.ว.ชุดใหม่ 200 คน จะมาจากกลุ่มผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญตามกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือ กลุ่มที่มีอัตลักษณ์อื่น ๆ โดยผ่านการคัดเลือกกันเอง
การเปิดเวทีในครั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์และประชาชนและผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการ เกี่ยวกับการ เลือกสว.ชุดใหม่ประชาชนทำอะไรได้บ้าง ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการลงคัดเลือก สว. ได้บ้าง โดย มีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์จากหลากหลายอาชีพในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และ อำเภอสบเมย เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้กว่า 30 คน
ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่อง สว.67 การจำลองการเลือกตั้ง สว. พร้อมการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ กระบวนการเลือกตั้ง สว. รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สนใจสมัครและประกาศตนบนเว็บ Senate67.com
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป