18/05/2024

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดกิจกรรมวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 71

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จัดกิจกรรมวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 71
ที่บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและแม่บ้านตำรวจ ตชด. ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องด้วยในวันที่ 6 เดือน พ.ค. ของทุกปี เป็นวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และในปี พ.ศ.2567 ครบรอบเป็นปีที่ 71 ทางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 จึงได้จัดกิจกรรม วันสถาปนา บช.ตชด. เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ทางพ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ได้ทำการอ่านสาร จาก พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้ทำการมอบเครื่องหมายยศให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศจำนวน 7 นาย ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วย และรับประทานอาหารร่วมกัน /////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป