21/05/2024

ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพหวังยกระดับศักยภาพผู้ถูกคุมประพฤติให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำ

ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพหวังยกระดับศักยภาพผู้ถูกคุมประพฤติให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน ระดับสำนักงานคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ โดยมี นางละอองทิพย์ ปนัดสาโก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร อาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


การจัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ครั้งนี้เพื่อให้ผู้กระทำผิด มีความรู้ ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างรายได้ และประสานความร่วมมือส่งเสริมการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด


นอกจากนี้ยังมีการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร นำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดการทำอาหารคาว อาหารหวาน รวมจำนวน 4 ทีม โดยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเพื่อไปประกวดในระดับภาคต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคุณอำนาจ คำนำ เชฟจากสมาคมเชฟประเทศไทย เป็นวิทยากร ที่ได้ให้ความร่วมมือ นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาใช้ในการกำหนดหลักสูตร และพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป