18/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อ.คลองลาน

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อ.คลองลาน
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโปร่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2567 มีบ้านเรีอนได้รับความเสียหาย จำนวน 84 หลังคาเรือน ในการนี้มีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอคลองลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อน ////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป