28/05/2024

เลย​ -​กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กกล.ป้องกันชายแดน (One Day Trip) ในพื้นที่ จังหวัดเลย ตามแนวทางของ ทบ. ประจำปี 2567

เลย​ -​กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กกล.ป้องกันชายแดน (One Day Trip) ในพื้นที่ จังหวัดเลย ตามแนวทางของ ทบ. ประจำปี 2567

 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 มอบหมายให้ พันเอก วรวุฒิ สำราญ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 (ร.8) / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (One Day Trip) ในพื้นที่ จังหวัดเลย ตามแนวทางของกองทัพบก ประจำปี 2567 โดยมี มัคคุเทศก์น้อย/บุตรหลานกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน จำนวน 5 คน และเยาวชนโรงเรียนท่าลี่วิทยา จำนวน 15 คน

 

 

ซึ่งเป็นโรงเรียนชายแดนในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ในพื้นที่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ เป็นลักษณะ ไปเช้า – เย็นกลับ หรือ One Day Trip ได้แก่ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สกายวอล์คเชียงคาน (พระใหญ่ ภูคกงิ้ว) ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

   

เป็นการศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน,บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรักษา ความมั่นคงตามแนวชายแดน, สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้นหน่วยที่รับเมืผิดชอบจัดกิจกรรมฯ จัดสื่อมวลชนท้องถิ่นและ influencer ของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ทุกช่องทาง โดย พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายและข้อเน้นย้ำ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเยาวชน ในทุกขั้นตอน พิจารณาคัดเลือกเยาวชนให้สอดคล้องกับกิจกรรมเปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนพัฒนาความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณานำเยาวชนมาร่วมกิจกรรมของกองทัพบก ตามความเหมาะสม ให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกขึ้นตอนของกิจกรรม ผ่านทุกช่องทาง เพื่อขยายผลในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก

 

เดวิท​ โชคชัย​ รายงาน​ 092-5259777

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป