21/05/2024

แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วม พิธีเปิดและจัดกิจกรรม Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

แม่ฮ่องสอน-สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วม พิธีเปิดและจัดกิจกรรม Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”
นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางธนพินธ์ พวงทอง นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านโรแกรม Zoom Meeting จากโรงเรียนวัดเมตารางค์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้สถานศึกษามีห้องน้ำที่ สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ และสวยงาม เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรม Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านแม่หาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป