21/05/2024

ลำปาง-” จิตอาสาห่วงใย ใส่ใจประชาชน ดูแลพี่น้องทุกคน เพราะเราคือจิตอาสา “

ลำปาง-” จิตอาสาห่วงใย ใส่ใจประชาชน ดูแลพี่น้องทุกคน เพราะเราคือจิตอาสา “

 

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 พันเอกนพดล โตแทนสมบัติ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือทำการมุงกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

   

ในการนี้หน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าให้การช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ผลการดำเนินการสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี นำมาซึ่งความปลาบปลื้มดีใจของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับรู้สึกขอบคุณทหารที่คิดถึงและไม่ลืมประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อน

#จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป