28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-อบต.แม่สามแลบ รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน” จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

แม่ฮ่องสอน-อบต.แม่สามแลบ รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน” จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
ณ บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสึเนโตะ โนะซะกิ ผู้ประสานโครงการและจัดทำรายงานโครงการ ตัวแทน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ได้เดินทางเป็นประธานในการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ โดยมี นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นผู้รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (เพื่อมนุษยธรรม) มูลค่า 1,500,000 บาท โดยมี นางทิพวรรณ อักษรศรี ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตร อำเภอสบเมย ได้ให้การต้อนรับคณะในการรับมอบรถฉุกเฉินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ร่วมกับ ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่สามแลบที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ตัวแทนมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ระบุว่า ได้มอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เนื่องจากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ประเภทรถพยาบาลฉุกเฉินมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในด้านมนุษยธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมูลนิธิฯ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันถ่วงที จึงได้รับโครงการนี้ไว้พิจารณาโดยได้นำข้อมูลดังกล่าวนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้แทนในการจัดหาวัสดุดังกล่าว ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ร้องขอมา โดยในวันนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ ตั้งใจและได้เดินทางมาเพื่อพบปะพี่น้องประชาชน คณะผู้บริหาร เพื่อจะได้เห็นสภาพพื้นที่ว่ามีความจำเป็นและต้องการในการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินอย่างแท้จริง รวมทั้งมีโอกาสเข้ามาดูในพื้นที่ว่ามีโครงการอื่นใด ที่มูลนิธิสามารถที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้แจ้งเป็นหนังสือให้กับมูลนิธิฯว่าเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีงบประมาณกำจัด ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นต่างๆที่จะใช้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆกับประชาชนที่อาจได้กับความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนได้
ด้าน นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาสูงจึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ไม่สามารถจัดซื้อได้จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินมาเพื่อใช้ในราชการ เพื่อใช้ช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชน ผู้ประสบเหตุจากอุบัติภัยในพื้นที่ ผู้บาดเจ็บ ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ให้ได้รับการบริการส่งต่อ กรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตพี่น้องประชาชนในระดับหนึ่ง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป