21/05/2024

ตาก – ตชด.จิตอาสาและทหารจิตอาสา เล็งเห็นการสร้างความดี บริจาคโลหิตให้แก่ผู้ที่ใช้ในการผ่าตัด

ตาก – ตชด.จิตอาสาและทหารจิตอาสา เล็งเห็นการสร้างความดี บริจาคโลหิตให้แก่ผู้ที่ใช้ในการผ่าตัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนจิตอาสา ที่346 จำนวน 3 นาย ร่วมกับ ฉก.ราชมนู โดย ร้อย.ร.431 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกองร้อย .303 กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย รวมจำนวน 2 หน่วย 10 นาย ร่วมกัน บริจาคโลหิต ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อนำโลหิตดังกล่าวไปใช้ในการรักษา (ผ่าตัด) ให้กับ นางประนอม ขันคำนันต๊ะ โดย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,500 ซีซี โดย ตชด.จิตอาสาและทหารจิตอาสา ได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงพร้อมใจกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด และโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป
////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป