28/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางพื้นที่ อ.ลานกระบือ

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางพื้นที่ อ.ลานกระบือ
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 158 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 124 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 12 ราย อวัยวะ จำนวน 13 ราย จากนั้น ทางคณะพร้อมด้วยนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอลานกระบือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง 3 ราย คือ 1.นางชะอวบ อายุ 74 ปี เป็นผู้ป่วยโรคไตวายระยะที่ 3 โรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่กับหลานสาวและมีบ้านลูกสาวที่อาศัยอยู่ข้างๆ 2. นายปราณี อายุ 82 ปี เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและปี2566 ตรวจพบเป็นโรคไตเสื่อมระยะที่ 3 อาศัยอยู่กับภรรยา ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ยกสูง และ 3.นายไปร่ อายุ 96 ปี ตาบอดทั้ง2ข้าง อาศัยอยู่กับบุตรสาว ที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละ จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่ม รายละ จำนวน 1 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป