28/05/2024

ลำพูน – สมาชิก อส. ร้อย.บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. พร้อมด้วย มทบ.33 และ กอ.รมน. จังหวัด ล.พ. จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สนับสนุนภาระกิจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน และผู้ประสบวาตภัย “ขัวมุงท่าสิงห์”

ลำพูน – สมาชิก อส. ร้อย.บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. พร้อมด้วย มทบ.33 และ กอ.รมน. จังหวัด ล.พ. จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สนับสนุนภาระกิจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อน และผู้ประสบวาตภัย “ขัวมุงท่าสิงห์”

 

   

เมื่อ 11 พ.ค. 67 เวลา 07:00 น.เป็นต้นมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.)จ.ลำพูน ร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประสบภัยจากวาตภัย(พายุฤดูร้อน) หรือ Stroms ในพื้นที่”ขัวมุงท่าสิงห์” หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร(ในความรับผิดชอบของ อบจ.ลำพูน) ต.ในเมือง – ม.6 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ภายหลังจากเกิดเหตุเมื่อ 09 พ.ค. 67 เวลา 15:50 น. สถานการณ์ยุติเวลา 16:30 น. ทำให้หลังคาขัวมุงฯพังถล่มลงมา สินค้าในชุมชน OTOP ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน 54 ราย ปลอดภัย ไม่ได้รับอันตราย หรือไม่ได้รับบาดเจ็บ

     

ทั้งนี้ มทบ. 33 และ กอ.รมน. จังหวัด ล.พ. ได้นำกำลังพล “จิตอาสาพระราชทาน” จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มให้กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ประชาชนจิตอาสา, ขรก., รัฐวิสาหกิจที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ ร่วมให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบในการประกอบอาหารในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับเมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวผัดหมู, ไก่กระเทียม และ ข้าวเหนียวหมูทอด

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพ/ข่าว : สมาชิก อส. ร้อย.บก.บร. บก.อส.จ.ลพ.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป