28/05/2024

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเสาหินส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เตรียมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเสาหินส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ด้านช่องทางบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ประกอบด้วย นายอำเภอแม่สะเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 นายอาคม บุญโน้นแต้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ทหารพราน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบบไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเสาหิน และบ้านสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นคงด้านพลังงานพลังงาน ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีความเสถียร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ การติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน ไทย-เมียนมาร์ บริเวณฐานปฏิบัติการกรมทหารพราน ที่ 36 และช่องทางการค้าจุดผ่อนปรนการค้าฯช่องทางบ้านเสาหิน เพื่อตรวจติดตามการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ “พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวหรือพื้นที่พักคอย บ้านเสาหิน ” กรณี เกิดสถานการณ์ความไม่สงบหรือการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับปัญหาข้อเท็จจริง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป