28/05/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเบื้องต้น ที่ อ.ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในเบื้องต้น ที่ อ.ปางศิลาทอง
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 116 รายจำนวนโลหิตที่ได้ 93 รายและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 13 ราย อวัยวะจำนวน 15 ราย จากนั้นได้ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอปางศิลาทอง / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สาธารณสุข / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง 3 ราย นางทอง อายุ 83 ปี เป็นผู้ป่วยขาอ่อนแรง 2 ข้าง มีโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน มีรายได้จากเบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับสามี นายย้วย อายุ 71 ปี เป็นผู้สูงอายุยากไร้ ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ อาศัยอยู่คนเดียว แต่มีน้องสาวซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันคอยดูแล และ นายบุญเลิศ อายุ 66 ปี เป็นผู้สูงอายุยากไร้ อาศัยอยู่คนเดียว เป็นโรคความดัน และขาพิการ แต่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินให้ความช่วยเหลือรายละ จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ จำนวน 1 ชุด และน้ำดื่ม รายละ จำนวน 1 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
/////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป