16/06/2024

  ชุมพร – นายอัศดากร ฉิมมณี นายก อบต.นาขา แก้ไขด่วนพื้นที่เก็บ กักน้ำ อย่างยั่งยืน ที่ ตำบลนาขา

ชุมพร – นายอัศดากร ฉิมมณี นายก อบต.นาขา แก้ไขด่วนพื้นที่เก็บ กักน้ำ อย่างยั่งยืน ที่ ตำบลนาขา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567   เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ ตำบลนาขา อย่างยั่งยืน นายอัศดากร ฉิมมณี นายก อบต.นาขา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ส.อบต.ม.8  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจสำรวจฝายบ้านผู้ใหญ่คม สะพานสูง ม.8 ต.นาขา  อ.หลังสวน จ.ชุมพร   โดยต้องขุดลอกทรายขึ้นเพื่อเก็บน้ำ  ต้นน้ำคลองมอง   ระยะประมาณ 600  เมตร

นายอัศดากร ฉิมมณี  กล่าวว่า พื้นที่ อบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพรเราเป็นจุดกึ่งกลางที่ประสบปัญหาและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ประกอบกับปัจจุบันได้มีการลงทุนก่อสร้าง “ล้งทุเรียน” ของนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ปัญญาใน 3 เรื่อง คือ 1.ปัญหาจาดน้ำหลากท่วมพื้นที่ในฤดูฝน และได้สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียง 2.ปัญหาภัยแล้ง ทั้งภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ 3. น้ำเสีย ที่เกิดจากผู้ประกอบการ ล้งทุเรียน ที่มีการใช้สารเคมีในการล้าง-แช่ผลทุเรียน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่ จนเกิดภาวะน้ำเสียในแม่น้ำลำคลองของชุมชนหลายสาย สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีการขยายตัวเป็นวงกว้าง  หน่วยงานที่เข้าประชุมร่วมหารือที่ผ่านมา  ต้องรีบลงพื้นที่ออกแบบให้แล้วเสร็จตามคำสั่งของท่านผู้ว่าฯ เพื่อของบประมาณที่รอรับโครงการต่อไป   เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่วันนี้  ได้ 3 โครงการจะลงมือสร้างก่อนเร็วๆนี้ก่อนประชุมครั้งต่อไป

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่ อบต.นาขา และพื้นที่ข้างเคียงที่ล้อมรอบ เช่น ต.ตะโก ต.วังตะกอ ต.แหลมทราย และ ต.บางน้ำจืด มีปัญหาที่จะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น ชลประทาน เจ้าท่า โยธาธิการและผังเมืองชุมพร อบจ.ชุมพร ป่าไม้ สปก. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอีกหลายหน่วยงานจะต้องมาระดมสมองช่วยกันวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะให้ อบต.พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแก้ไขหาทางออกอย่างเดียวไม่ได้ เพราะมีข้อจำกัดที่มีหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่มาเกี่ยวข้อง ประกอบกับเมืองได้มีการขยายตัว ดังนั้นปัญหาหากปล่อยทิ้งไว้หรือให้แก้เฉพาะส่วนเฉพาะพื้นที่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันบูรนาการช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออก อันจะช่วยทลายข้อจำกัด ก็จะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาสามารถได้รับการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึ้น

ธนากร โกศลเมธี 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป