19/06/2024

ปทุมธานี นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานพิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป

ปทุมธานี นายอำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นประธานพิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป

 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.ผู้สื่อข่าวรายงาน จากมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนีย์ ไกรนรา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส)ให้พิธีตัดปอยผมนาคโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี

มีพระครูวชิรรัตน์ สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )พร้อมด้วยพันตำรวจเอกยศวัจน์ งามสง่า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ คุณตุ๊กตา แซ่เอี๊ยบ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกและเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

แต่ยังประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลัก ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญกิจภาวนาตามหลักสัมมา ปฏิทา ขององค์พระสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนัก ถึงวาระสำคัญทั้ง ๒ นี้จึงได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคมถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

 

๒. เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓.เพื่อให้กุลบุตรและพฤกษศาสตร์เอกชนทั้งหลายสำนึกรักหวงแหนประเทศไทยเชื่อมั่นในความเป็นเอกราชชาติไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันในหมู่มวลพี่น้องชาวไทยทุกคน ทุกกลุ่มและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติ ให้คงอยู่ต่อไป และ

 

๔. เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนาได้มีโอกาส ใกล้ชิด และซึมซับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สั่งสมเป็นบารมีสืบไป โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้มีผู้เข้าร่วมโครงการ มาจากหลากหลายอาชีพนักตั้งแต่วันแรกของผู้สมัครได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมก่อนอุปสมบท และทางโครงการได้รับการอุปถัมภ์ศรัทธาร่วมกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ จึงทำให้โครงการดำเนินไปด้วยดี และในวันพรุ่งนี้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จะมีพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบทต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป