13/06/2024

ลพบุรี-พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี

ลพบุรี-พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี

 

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางภัคจิรา แป้นแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยประธานฯ ได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา และร่วมเวียนเทียนประทักษิณ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

   

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

     

สำหรับการเวียนเทียน เป็นการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ อาทิ อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนเวียนจบ 3 รอบ ซึ่งในปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันวิสาขบูชา

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวสยามฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป