24/06/2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรโลงพระพุทธศาสนา

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรโลงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนำพุทธศาสนิกชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน รอบหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

   

โดยมี นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

   

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป